Velkommen til Buskerud Vakumgraving


Velkommen til Buskerud Vakumgraving. Vi har over 30 år erfaring i bransjen. Til dere som framover skulle trenge en ekstremsuger til spesielle oppdrag har vi løsningene! ...


Mine tidligere, største sugebiler på folkemunne kaldt “supersugere” eller vakuumlastere, hadde en effekt på 8500 m3 luft i timen. Det vil si at det vil gå 8500 kubikkmeter fri luft inn i sugeslangen på en time. Det var og er voldsomt. Mange oppdrag blir løst av en sånn bil. Men min nyproduserte sugebil (vakuumgraver) har tre sugevifter montert og finnes bare på noen få steder i hele Norge. Denne har en effekt på 45.000 fri luft i timen! Dette er enormt. Med 10 toms (25cm) sugeslange, kan denne bilen suge masser over flere hundre meter. I tillegg har vi gått til innkjøp av en 4-akslet vakuumlaster som kan brukes til å utføre andre sugeoppdrag, som for eksempel stubbloftsleire, kalk, sand etc. Denne kan også blåse pukk, leca o.l.

Som tidligere eier og driver av Eiker Septikservice i en årrekke, bør den erfaringen gi dere en trygg start på et samarbeid ved å bruke oss.