Bangeløkka

Vår sugehjelp trengs når lastebiler velter. Da må ofte lass suges av før kranbil klarer å få løftet bil i riktig posisjon. Og selvsagt noe gris på veien må oppsuges!