Blåsing av pukk, fylling av gammel fyringstank

Blåsing av pukk er mye mer lettvint enn å bære tusenvis av bøtter inn i trange portrom! Fylling av gammel fyringsoljetank med pukk utføres her, samt lage fint dekke med pukk under en platting!