maskinparken

Vårt nyeste tilskudd til maskinparken. Denne både suger og blåser masser over store avstander.