Spyling

Buskerud Vakumgraving utfører spyling av tette rør . Med vann og kraftig trykk klarer vi å fjerne fett, betongrester, røtter og andre harde avleiringer. Utstyret er fjernstyrt, noe som gir operatøren mulighet til å minimere faren for uønskede hendelser i forbindelse med jobben.