Supersuger/Vakuumlaster

Telehuset, Drammen

Her skal det suges av elvesingel på et høyt bygg i Drammen pga lekkasje. ...

Blåsing av pukk, fylling av gammel fyringstank

Blåsing av pukk er mye mer lettvint enn å bære tusenvis av bøtter inn i trange portrom! Fylling av gammel fyringsoljetank med pukk utføres her, samt lage fint dekke med ...

Bangeløkka

Vår sugehjelp trengs når lastebiler velter. Da må ofte lass suges av før kranbil klarer å få løftet bil i riktig posisjon. Og selvsagt noe gris på veien må oppsuges! ...