Telehuset, Drammen

Her skal det suges av elvesingel på et høyt bygg i Drammen pga lekkasje.